NATRIUMHYPOCHLORIET 47/ 50 20 L bus

28,00 28,00 per 20 L 28.0 EUR

Voeg toe aan mandje


Opgelet prijs is exclusief waarborg lege bus Hier komt nog 10 eur bij de prijs!
Indien geen leeggoed voeg dan de waarborg toe aan uw order!

Draag veiligheidbril en handschoenen.
Hou het vloeibare chloor uit de buurt van kinderen.

Vloeibaar chloor 47/50 concentratie 12-16%. Vloeibare chloor, wordt gebruikt als ontsmettings- en reinigingsmiddel voor zwembaden. Ontgroenen van opritten enz.

Natriumhypochloriet of chloorbleekloog is:

Een vloeibare oplossing van "eau de javel" van minimum 150 g/L NaOCl. Dit komt overeen met 47° Cl (chlorometrische graden Chloor)
Corrosief
Sterke inactivatie in aanwezigheid van organisch materiaal.
De activiteit daalt ondervloed van tijd, temperatuur en bloodstelling aan licht.

Waarborg verpakking wordt apart verrekend

Natriumhypochloriet
Natriumhypochloriet (NaOCl) is een effectief middel voor reiniging en desinfectie. Het wordt op grote schaal toegepast voor oppervlaktereiniging, bleken, stankbestrijding en desinfectie van zwemwater.
aan het water toegevoegd om de pH te verlagen. Overdosering van zuren kan giftige gassen doen ontstaan. Een te lage dosering zorgt ervoor dat de pH te hoog wordt, waardoor oogirritatie ontstaat.
Omdat natriumhypochloriet in zwembaden zowel wordt gebruikt om zwemmersvuil (urine, zweet, cosmetica) te oxideren als micro-organismen te inactiveren, is het verbruik van natriumhypchloriet afhankelijk van de concentraties van deze verontreinigingen. Met name de hoeveelheid zwemmersvuil bepaalt het verbruik. Door het water adequaat te zuiveren, is er minder natriumhypochloriet nodig.

Wat zijn de gezondheidseffecten van natriumhypochloriet?
Blootstelling bij gebruik
Voor de blootstelling aan natriumhypochloriet is geen drempelwaarde vastgesteld. Als men bij het gebruik van natriumhypochloriet aan deze stof wordt blootgesteld kunnen een aantal gezondheidseffecten optreden. Natriumhypochloriet kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van aërosolen, met hoesten en keelpijn als gevolg. Of door de stof in te slikken, met als gevolg buikpijn, een brandend gevoel, hoest, diarree, keelpijn en braken. Als de huid of de ogen in aanraking komen met natriumhypochloriet, veroorzaakt dat roodheid en pijn. Bij kortstondige blootstelling is de stof irriterend voor de ogen, huid, en de luchtwegen. Bij langdurige blootstelling of herhaalde blootstelling kan de huid gevoelig worden. Natriumhypochloriet is giftig voor waterorganismen. Het is mogelijk mutageen en zeer toxisch als het in contact komt met ammoniumzouten.

Natriumhypochloriet in zwembaden
Bij de concentraties natriumhypochloriet die in zwembadwater gevonden worden, is natriumhypochloriet niet schadelijk voor mensen. Wanneer er een overmaat aan chloor in het water aanwezig is heeft dit een bijtende werking op de lichaamsweefsels, waardoor beschadiging van de luchtwegen, maagdarmkanaal, ogen en huid kan optreden.
Als natriumhypochloriet in het zwembad wordt gebruikt, veroorzaakt het soms rode ogen en de typische chloorlucht. De chloorlucht en rode ogen ontstaan als er veel verontreinigingen in het zwemwater voorkomen. Bij een hoge concentratie ureum (uit urine) in het zwemwater, worden met onderchlorig zuur chlooramines gevormd. Deze chlooramines werken irriterend op het slijmvlies van de ogen en veroorzaken de 'chloorlucht'. In de meeste zwembaden worden deze ongemakken door een goed uitgeruste waterzuivering en luchtverversing voorkomen. De irritatie van de ogen gaat na verloop van tijd vanzelf over.

Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van natriumhypochloriet?
Voordelen
Natriumhypochloriet als desinfectiemiddel heeft de volgende voordelen:
Het kan eenvoudig en zonder druk worden opgeslagen en vervoerd als het ter plaatse wordt aangemaakt. De dosering is eenvoudig. Het transport en de opslag van natriumhypochloriet zijn veilig. De desinfectie met natriumhypochloriet is even effectief als de desinfectie met chloorgas. Bij het gebruik van natriumhypochloriet is er sprake van residuale desinfectie.
Nadelen

Natriumhypochloriet is een gevaarlijke en corrosieve stof. Bij de standaard concentratie moet men veiligheidsprocedures volgen om arbeiders en het milieu te beschermen en om er voor te zorgen dat NaOCl niet aanraking komt met lucht, waardoor het afbreekt. Natriumhypochloriet is net als chloor niet effectief tegen Giardia en Cryptosporidium.


Alle goederen zijn af te halen op de Diestersesteenweg 170.  De bestellingen die online zijn geplaatst zijn enkel afhaalbaar dinsdag-, donderdag- en zaterdag-namiddagen.
De bestellingen worden per e-mail aan u bevestigd, vanaf dit moment weet u dat de goederen beschikbaar zijn en u bekomt ook een offerte die moet voorafbetaald worden via bankoverschrijving.

Gerelateerde alternatieven:

Volg ons

  • Contact
  • Best Food BV
  • Diestersesteenweg 170
  • 3583 Paal-Beringen
  • 0475 86 05 97
  • info@best-food.be