Privacy policy

Best Food BV ("us", "we", or "our") operates http://www.best-food.be (the "Site"). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.

 -----  

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie die we ontvangen van gebruikers van de site.

We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using the Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

 ----- 

We gebruiken uw persoonlijke informatie alleen voor het verstrekken en verbeteren van de site. Door de site te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Information Collection And Use

Privacy verklaring

Privacy statement van BEST FOOD – Mei 2018

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Dit beleid, (samen met onze algemene voorwaarden), vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Best Food worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te leren hoe Best Food met persoonsgegevens omgaat.

De term 'Persoonsgegevens' verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, nummerplaat, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie onze privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van persoonsgegevens voor de voornaamste doeleinden van de verwerking van betalingen en voor het verlenen van parkeervergunningen.

1.      Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Algemeen

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s), door het gebruiken van website of door contact met ons op te nemen via telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze websites, ons een verzoek stuurt, contact opneemt met onze klantenservice, een contract afsluit voor de levering van diensten, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête en wanneer u een probleem meldt op onze website. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en productbestellingen bevatten, die nodig is om u in staat te stellen onze goederen te verkopen, diensten te verstrekken en/of ons antwoord te bieden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

Enkel in geval van aanvraag door de overheid geven wij gegevens door, bv bij eventuele btw of belastingscontroles.

Om uw betaling te verwerken, zullen wij eventueel de volgende informatie dienen te verzamelen:

• Gegevens creditcard / gegevens van de betaalrekening

Houd er rekening mee dat wanneer u een creditcard gebruikt als betaalmethode, uw kaartgegevens niet worden opgeslagen in de Best Food N.V.-database. De informatie wordt immers rechtstreeks ingevoerd en opgeslagen door de partij die de creditcardbetalingen verwerkt en deze gegevens zijn daarom niet zichtbaar voor medewerkers van Best Food. Raadpleeg alstublieft de privacyverklaring van de partij die de creditcardgegevens verwerkt.

1.3 Gebruik van het IP-adres

We kunnen uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer identificeert op een netwerk of internet.

1.4 WhatsApp en Social Media

Best Food N.V. registreert communicaties via social media zoals Facebook uitsluitend voor kwaliteitsdoeleinden en deel of verkoopt deze nooit aan derden. Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens aanandere  sociale mediakanalen.

1.5 Informatie over u en uw apparaat.

Elke keer dat u onze diensten gebruikt, kunnen we automatisch de volgende informatie verwerken:

- technische informatie, inclusief het type apparaat dat u gebruikt, een unieke apparaat-ID (bijvoorbeeld het MAC-adres enz.), mobiele netwerkinformatie, uw mobiel besturingssysteem, tijdzone-instelling, uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende websiteadressen (de "apparaat informatie");

- informatie opgeslagen op uw apparaat, inclusief aanmeldingsgegevens en eerdere locatiegeschiedenis, (de "Inhoudsinformatie");

- details over uw gebruik van uw bezoeken aan onze website en de bronnen waartoe u toegang hebt, inclusief  beperkt tot het bestellen van producten, (de "loginformatie")

2. DELEN van uw informatie

We kunnen u persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden wanneer u onze website gebruikt:

- andere entiteiten die deel uitmaken van BEST FOOD winkels;

- andere derden alleen om de bruikbaarheid van onze diensten en producten te garanderen en binnen de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking.

Uw persoonsgegevens worden daarom niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de service te verlenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. Verder is Best Food wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien naar deze informatie wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak.

3. Gegevensintegriteit en beveiliging

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.

Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.

We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

4. UW RECHTEN: toegang en correcties

Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar ons sturen, via info@best-food.be of schrijf naar "Best Food”, Diestersesteenweg 170, 3583 Paal. ondernemingsnummer 0422181612

5. UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met: info@best-food.be of schrijf naar "Best Food betreffende Privacy, Diestersesteenweg 170, 3583 Paal”.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven. 

6. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

We slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte.

7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

Best Food N.V. behoudt persoonsgegevens en financiële gegevens, meer specifiek informatie over de transacties die u uitvoert, worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.

8. Cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde "cookies" om de werking van onze website uit te breiden en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken.

"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen, maar dit kan de bruikbaarheid van onze website beperken. Voor meer informatie in verband met cookies, lees verder beneden.

9. Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Zowel Google als Google Analytics gebruiken zogenaamde "cookies". Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website, (verwijzende URL), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u hier:

www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

10. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens

Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren.

11. Nieuwsbrief en direct marketing

Best Food verzamelt geen mailadressen om nieuwsbrieven uit te sturen of te mailen. Mailadressen worden enkel bijgehouden om orderbevestigingen en facturen uit te sturen of bestellingen te doen bij leveranciers. Van personen die geen klant of geen leverancier zijn houden we geen gegeven bij of gaan hier actief naar op zoek.

Als u als klant of leverancier geen mails meer wenst te ontvangen kan u ons dit laten weten via info@best-food.be of schrijf naar "Best Food”, Diestersesteenweg 170, 3583 Paal. Uw mail adres zal dan geschrapt worden wat natuurlijk impliceert dat u geen bestellingen digitaal meer kunt doen.

Wij maken u erop attent dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om met onze klanten te communiceren via e-mail, ongeacht of de klant zich heeft afgemeld. Deze communicatie is uitsluitend diens gerelateerd en beperkt zich tot het verlenen van essentiële informatie over onze goederen of diensten of (technische) problemen. Deze berichten worden verzonden via info@best-food.be. Vanwege de aard van de informatie en het belang daarvan, is het niet mogelijk om u voor deze dienst af te melden voor e-mails.

12. Precursoren voor Explosieven

Best Food wenst in orde te blijven met de europese richtlijn der melding precursoren voor explosieven.

Volgende elementen aangaande producten die wij verkopen die in aanmerking komen, zullen wij melden:

Hierna volgen enkele elementen die u op het spoor kunnen
brengen:
• extreme nervositeit van de klant;
• klant probeert zo min mogelijk te communiceren;
• terughoudendheid van de klant om zich te identificeren;
• ongewoon type klant voor het gevraagde product;
• ongewone hoeveelheid van het product;
• ongewone combinaties van producten;
• klant weet niet waarvoor dit product dient;
• terughoudendheid van de klant om te zeggen waarvoor hij
dit product nodig heeft;
• klant weigert elk ander vervangingsproduct of een product
met een lagere concentratiegraad;
• betaling van grote sommen geld in contanten;
• bijzondere verpakking of levering.

Al de gevraagde gegevens van de versachte situatie en  van de klant in geval van twijfel zullen gemeld worden aan :

Nationaal contactpunt
24/7 bereikbaar
Tel. : +32 (0)2 642 63 20
explosiveprecursor@police.belgium.eu

Meer info is te vinden op:

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/precursoren-voor-explosieven#toc_heading_1

Onze contact gegevens hieromtrend zijn:

Best-Food BVBA

Diestersesteenweg 170

3583 PAAL

ondernemingsnummer : 0422181612

13. Klachten

Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Best Food N.V. kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit van de Bescherming van persoonsgegevens

Log Data

Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site ("Log Data"). This Log Data may include information such as your computer's Internet Protocol ("IP") address, browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

---------

Net als veel andere site-exploitanten verzamelen we informatie die uw browser verzendt wanneer u onze site bezoekt ("loggegevens"). Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol ("IP")-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze site die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's wordt doorgebracht en andere statistieken.

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer's hard drive.

Like many sites, we use "cookies" to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site.

------

Zoals veel sites gebruiken we "cookies" om informatie te verzamelen. U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Site niet kunt gebruiken.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

-----

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Changes To This Privacy Policy

We may update this Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on the Site. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes.

------

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op de site te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.  ---  Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Diestersesteenweg 170
Paal
3583 België