EMPRESS GARDEN
Mosbestrijdingsmiddel voor gazons, grasvelden,... én betonmaterialen, opritten, paden

- Maakt geen vlekken op tegels, betonklinkers...
- Toepassen met de sproeier of gieter in het voor- en/of najaar
- Gebruiken vanaf 15°C

Dosering: 200 g in 10 l water voor 100 m²

Erk. Nr. 9959G/B. Bevat: dinatrium-EDTA 43,5 % en ijzersulfaatanhydride 30 %

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.

11.95 € 11.95 € 11.95 EUR

EMPRESS GARDEN Tegen mos in gazon. Vrije verkoop. Dosering: 200 g/100 m². Mosbestrijdingsmiddel in gazons, grasvelden,… én op betonmaterialen, opritten & paden. Erk. Nr. 9959 G/B. Bevat: dinatrium-EDTA 43,5 % en ijzersulfaatanhydride 30 % = 100 m² Contre la mousse dans le gazon. Vente libre. Dose: 200 g/100 m². Pour lutter contre la mousse dans les gazons, pelouses,… et sur le béton, les allées et les sentiers. N° d'agr. 9959 G/B. Contient: dinatrium-EDTA 43,5 % et sulfate de fer anhydre 30 % = 100 m²

Empress Garden 200gr

Empress Garden 200gr

11.95 € 11.95 € 11.95 EUR

Voeg toe aan mandje

EMPRESS GARDEN
Mosbestrijdingsmiddel voor gazons, grasvelden,... én betonmaterialen, opritten, paden

- Maakt geen vlekken op tegels, betonklinkers...
- Toepassen met de sproeier of gieter in het voor- en/of najaar
- Gebruiken vanaf 15°C

Dosering: 200 g in 10 l water voor 100 m²

Erk. Nr. 9959G/B. Bevat: dinatrium-EDTA 43,5 % en ijzersulfaatanhydride 30 %

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.


Terugname enkel bij defect
Afhaling of levering mogelijk
Levering of afhaling enkel na betaling via overschrijving