EMPRESS voor erkende verkoop
Mosbestrijdingsmiddel voor gazons, grasvelden,... én betonmaterialen, opritten, paden

Professioneel gebruik

Dosering: 200 g in 10 l water voor 100 m²

Erk. Nr. 9142P/B. Bevat:dinatrium-EDTa 43,5 % en ijzersulfaatanhydride 30 %
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.

680.00 € 680.00 € 680.0 EUR

EMPRESS® Klasse B = 12.500 m² EMPRESS® Classe B

Empress Klasse B 25Kg

Empress Klasse B 25Kg

680.00 € 680.00 € 680.0 EUR

Voeg toe aan mandje

EMPRESS voor erkende verkoop
Mosbestrijdingsmiddel voor gazons, grasvelden,... én betonmaterialen, opritten, paden

Professioneel gebruik

Dosering: 200 g in 10 l water voor 100 m²

Erk. Nr. 9142P/B. Bevat:dinatrium-EDTa 43,5 % en ijzersulfaatanhydride 30 %
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.


Terugname enkel bij defect
Afhaling of levering mogelijk
Levering of afhaling enkel na betaling via overschrijving