MULTI-INSECT
Totaal insecticide tegen zuigende en vretende insecten

- Zeer krachtig insecticide tegen bladluizen, rupsen, coloradokevers en andere kevers
In sierplanten, aardappelen, groenten en fruit
- Dosering: 12 - 15 ml in 10 l water voor 100 m²

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Toel. nr. 1062G/P. Bevat: 5 g/l LAMBDA-CYHALOTHRIN / 100 g/l PIRIMICARB
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.50 € 12.50 € 12.5 EUR

OMNI INSECT Snelwerkende insecticide tegen vretende en zuigende insecten. Toel. nr.: 1185/G/P. Dosering: 5-8ml/100m². Bevat: 15g/L deltamethrine = 400 m². Insecticide à action rapide contre les insectes suceurs et voraces. N° d'aut.: 1185G/P. Dose: 5-8ml/100m². Contient: 15g/L deltaméthrine = 400 m².

Omni Insect Be 20ml

Omni Insect Be 20ml

12.50 € 12.50 € 12.5 EUR

Voeg toe aan mandje

MULTI-INSECT
Totaal insecticide tegen zuigende en vretende insecten

- Zeer krachtig insecticide tegen bladluizen, rupsen, coloradokevers en andere kevers
In sierplanten, aardappelen, groenten en fruit
- Dosering: 12 - 15 ml in 10 l water voor 100 m²

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Toel. nr. 1062G/P. Bevat: 5 g/l LAMBDA-CYHALOTHRIN / 100 g/l PIRIMICARB
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Terugname enkel bij defect
Afhaling of levering mogelijk
Levering of afhaling enkel na betaling via overschrijving